GALLERI

Billederne her er fra to forskellige sager.

Der hvor man kan se en sort brønd er der tale om en sag i Køge, hvor kunden havde problemer med at kloakvand ude fra den offentlige kloak ved monsterregn, rendte tilbage og ind i kælderen. Vi etablerede en 3 meter dyb pumpebrønd med kniv og kontraventil. Herved er der nu effektivt sat en stopper for kloakvand i kælderen.

De to andre billeder viser at vi skifter en 40 år gammel pumpe i en 4 meter dyb nedstigningsbrønd for drænvand. Det kræver en del sikkerhedsudstyr. Derfor kan man se en trefod og et hejseværk over brønden. Jeg har faldsikring på.

Disse billeder er fra etablering af ny hovedkloak i offentlig vej ved Allerslev i Vordingborg Kommune. Arbejdet er udført for Hoffmann A/S.

Trekroner station i Roskilde. Der er oprevet 800 tons jord, som bliver kørt væk. Vi er nu igang med at fylde fundament med sandfyld.