Kloaknissen ApS er et familieejet entreprenørfirma, hvor faglig stolthed, rettidig omhu og en god dialog med kunderne er vigtige nøgleord. Vi ønsker at være skarpe på prisen. Samtidig ønsker vi at vores prissætning ved tilbudsgivning er realistisk. Det er derfor meget sjældent vi må tage betaling for ekstraarbejde. Når det sker, er det altid efter forudgående aftale med kunden.

Kloaknissen ApS blev etableret og fik status som Aut. Kloakmestervirksomhed i 2011 af Tonny Nissen. Det var en tid, hvor krisen kradsede og mange virksomheder måtte dreje nøglen om. Indledningsvis arbejdede Tonny alene. Der skulle ikke stiftes gæld! Det er et princip, der stadig gælder. Men meget er sket siden da. Mange nye maskiner og medarbejdere er kommet til. Men der holdes fast i det der var grundlaget fra starten af:

Vi har en stor faglig stolthed. Vi går til opgaverne velforberedte og med rettidig omhu. Vi har medarbejdere, der udover at være fagligt kompetente, er præsentable og er i stand til at gå i dialog med vores kunder og finde løsninger i situationer, hvor noget uventet opstår.

 

Kloaknissen ApS har kapacitet til alt lige fra små opgaver, så som et tilstoppet afløb på privat grund til udførsel af ny hovedkloak i offentlig vej i dybder på indtil 4 meter. Vi anser det som en styrke, at kende ens kapaciteter og begrænsninger. Er vi således i tvivl om opgaven løses bedst af os, vil vi indledningsvis stille yderligere spørgsmål. Er vi fortsat i tvivl, vil vi anbefale en af vores samarbejdspartnere med den rette kapacitet.

 

MASKINPARK:

Kloaknissen ApS råder over stort set alt grej til kloakering på privat grund og kloakering i det åbne land. Vi udfører dog ikke strømpeforinger.

Gravemaskiner:

Til de helt små opgaver, eller hvor det er småt med pladsen, anvender vi en 1.T New Holland gravemaskine med tilt system. Den kan trække bælterne ind, så den er i stand til at køre ind gennem en havelåge eller døren i et hus.

2,8 tons.

En vigtig arbejdshest for os er vores Takeuchi 228. Den kører 1100-1200 timer om året og lægger ca. 3000 m. rør/år. Denne gravemaskine er udstyret med IDIC gravesystem. Det betyder, at maskinføreren kan grave med fald eller rette af uden hjælp fra andre. Det hele klares fra førerpladsen ved hjælp af elektronik og naturligvis et trænet øje. Udover et væld af skovle, har maskinen også rotortilt, hvilket betyder at der kan graves omvendt eller sidelæns. Denne minigraver kan alt det de langt større maskiner kan. En stor investering, men med denne maskine kan vi grave både hurtigt og præcist. Det er med til at gøre os skarpe på prisen.

.

Dumper:

Vi råder over en. Twaites dumpere, der hver kan laste 2,3 tons.

Større maskiner:

Da vi primært arbejder på privat grund og kloakering i det åbne land, er det ikke rentabelt at have større maskiner. Vi får dog lejlighedsvis opgaver der kræver større maskiner. I de situationer lejer vid et grej vi har brug for.

 

 

Medarbejdere:

Tonny Nissen

Tonny er ejer og direktør. Det er Tonny der har den primære kundekontakt, udarbejder tilbud og sidst men ikke mindst er virksomhedens teknisk ansvarlige. I det daglige ser man Tonny på alle poster. Mangler der en maskinfører springer, Tonny ind og overtager joystikkene i gravemaskinen. Mangler der en rørlægger, hopper Tonny ned i renden og lægger rør. Det kan også være der mangler en håndmand til at køre dumper, så er det bag rettet man finder Tonny. Det er nødvendigt med fleksibilitet i en mindre virksomhed.

 

OPGAVER:

Kloaknissen ApS udfører stort set alle opgaver inden for kloakering. Dog ikke strømpeforing og rodskæring. Her kan vi henvise til vore samarbejdspartnere.

Separering af regn- og spildevand:

Kloaknissen har siden opstarten separeret kloak på et utal af private grunde. Hovedsagligt i Køge Kommune. Vi mener derfor vi kan tillade os at sige vi har stor erfaring på dette område. Det er altid det påbud grundejeren har fået fra kommunen, der er udgangspunktet for arbejdet. Vi bliver ofte spurgt hvad koster det? Det er ikke til at sige, før vi har været ude og se på forholdene. Det der sætter prisen er følgende:

Hvor langt skal vi grave?

Hvor dybt skal vi grave?

Er der plads? Hvilken gravemaskine skal vi bruge? Skal der håndgraves?

Er der belægning eller er det i en græsplæne?

Er der kabler eller andre hindringer?

Hvordan er jorden vi skal grave i og hvor meget grus skal vi bruge?

Skal vi sørge for at overskudsjorden køres væk?

Skal vi reetablere evt. belægning?

Ofte vil kunderne gerne spare hvor det er muligt. Det har vi fuld forståelse for. Men det der drejer sig om det autoriserede arbejde lader vi ikke andre udføre. Vi leverer selv alle rør og fittings. Vi graver selv. Og vi lægger selv rørene. Der hvor der kan spares, er hvis kunden selv vil reetablere evt. belægning.

 

Godkende andres arbejde

Det hænder at vi får henvendelser fra kunder der ønsker at vi skal komme og syne og godkende arbejde andre har udført. Nissegård ApS har truffet en principiel beslutning om at vi ikke godkender andres arbejde. Vi er vidende om at der findes særlige formularer, hvor en autoriseret virksomhed med en vis ansvarsfraskrivelse kan godkende andres arbejde. Det har vi besluttet ikke at gøre. Er man i denne situation, går man forgæves hos Kloaknissen ApS.

 

 

Kloakering i det åbne land

Hos Kloaknissen ApS er vi rigtig glade for at udføre kloakering i det åbne land. Vi holder af den friske luft ude på landet og det er ofte opgaver, af en lille uges varighed. Der er god plads til både at grave og til oplægning af materialer og overskudsjord.

Det er altid kommunens påbud om forbedret spildevandsrensning, der er udgangspunktet for opgaven. Det er derfor vigtig at have påbuddet fra kommunen klar, når vi kommer og skal give tilbud. Vi starter altid med at læse påbuddet. Det er vigtig at kende den renseklasse, der er givet påbud om. Det kan være: O – SO – OP – eller SOP. Der findes forskellige anlæg og metoder, der kan noget forskelligt. Når vi kender renseklassen, kan vi se på muligheder.

Dernæst er det vigtigt at vide hvor mange personer, der bor på ejendommen. Det siger noget om hvor stort et anlæg der skal til.

Et andet forhold er pladsen. Er der plads til et pilerensningsanlæg på f. eks 230 m2? Eller er der kun lige plads til et minirensningsanlæg.

Generelt kan man sige at de dyre løsninger ofte betaler sig i længden. Her er der store etableringsomkostninger, men små driftsomkostninger. Den billigste løsning her og nu er altid at tage imod det kommunale tilbud. Til gengæld er udledningsafgiften høj og det er vel at mærke en driftsudgift man hænger på til tid og evighed.

Kloaknissen ApS lægger stor vægt på at give en god og kvalificeret vejledning. Det giver tilfredse kunder.